Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 18 ИК, във връзка с подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент, насрочени на 06.11.2016 г. и провеждане на Национален референдум, съгласно Указ № 279 на Президента на Република България /обн. ДВ. Бр. 65 от 19.08.2016 г./ и утвърдения от кмета на Столична община календарен план за организационно-техническите задачи на общинската администрация , със Заповед РД 09-236/10.10.2016 г. на Кмета на район „Лозенец” се отменя приемното време в периода от 25 октомври до 17 ноември т.г. включително.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ“ ЕАД

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че по искане на фирма Щрабаг АГ Австрия, извършваща строително – монтажни работи в кв. „Лозенец” и с оглед осигуряване безопасността на гражданите и на работниците на обекта, топлоподаването ще бъде спряно от 12.10. до 21.10.2016г. /включително/ към потребителите в района на:

прочети още

Временна организация на движение по време на реконструкцията на ул. „Горски пътник“

МВР ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ

Предупреждаваме  Ви, че са зачестили обажданията с цел измама по телефона  от  лица,  представящи  се  за  лекари,  полицаи,  следователи  и др.  Под  предлог,  че  е  пострадал  роднина,  или  че  е  необходимо  да  бъдат  задържани  измамници,  се  настоява  гражданина  да  предаде  определена  сума  пари  и/или  златни  бижута.  Понякога  обажданията  са  придружени  с  отправени  заплахи.

прочети още

Практическо упражнение на тема „Безопасният път на детето”

„Национален клуб Бит-Бит” за пътна безопасност и децата от подготвителната група на ДГ № 141 „Славейкова поляна”, проведоха практическо упражнение на тема „Безопасният път на детето”. За втора поредна година телевизията  България Он Ер – „Днес“ отрази постигнатите резултати в превенцията по опазване живота и здравето на децата на територията на район „Лозенец”.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ“ ЕАД – 13.09 .2016 г.

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради аварирал топлопровод  е прекъснато подаването на топла вода в района на ул. „Бигла”, ул. „Кораб планина”, ул. „Кричим” и ул. „Плачковица” в кв. „Лозенец” към следните сгради:

прочети още

ЛОЗЕНЕЦ ДИША 2016

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ И ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДМЯНАТА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА ПО БУЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Ремонтните работи по разширението на бул. „Черни връх“ се изпълняват в срок.

От 25.08.2016 г. започва Етап II от проекта до ул. „Флора Кънева”, който се очаква да приключи до края на годината.
10 дни след затваряне на булеварда,  в участъкът между ул. „Димитър Манчев” и ул. „Иван Буреш”  ще бъде осигурено влизането в строителния обект на живущите по бул. „Черни връх” и във вътрешността на квартала <<<схема>>>. Движението ще се осъществява върху настилка от трошен камък и не е предвидено за транзитно движение .To е пренасочено през бул. “Симеоновско шосе” и бул. “България”.
прочети още

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

В изпълнение на Решение № 403 от 09.06.2016 г. на Столичен общински съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  във връзка с чл.310, ал.5, чл.311, ал.2 и чл.320, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, обн.ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., който отменя Закона за народната просвета и на основание Заповед № СОА16 – РД09- 926/27.06.2016 г. на кмета на Столична община, обнародвана в Държавен вестник, брой 62/09.08.2016 г. се преименуват общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на район”Лозенец” в детски градини,  както следва:
прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...