Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ” ЗА ПРЕДСТОЯЩО СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради извършването на планови ремонтни дейности от „Булгартрансгаз” ЕАД по газопреносната мрежа /на основание изискванията на Наредба №10/20.06.2016 г.относно реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството и снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ/, ще бъде преустановено подаването на природен газ към част от топлоизточниците на дружеството за периода от 6.00 часа на 9 юли 2016г. до 6.00 часа на 11 юли 2016г. В тази връзка ще бъде спряно подаването на топла вода към абонатите в следните райони на столицата:
прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ“ ЗА ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на авария на топлопровод е спряно топлоподаването към клиентите в района на ул. „Свети Наум”, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. ”Драган Цанков”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”. Незабавно е ъздадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
Засегнати са следните сгради:

прочети още

ЗАПОЧВА РЕМОНТА НА УЛ. „БОГАТИЦА”

От 21.06.2016 г. стартира реализацията на Проекта за реконструкция  на ул. „Богатица” от бул. „Джеймс Баучер” до бул. „Арсеналски”.
Различните етапи на ремонта включват:  подмяна на водопровод, канал, топлопровод, подмяна на паважната настилка с асфалтова, изграждане и подмяна на тротоарната настилка, чрез осигуряване на минимум 1,5 м. тротоари от двете страни и подмяна на уличното осветление.

прочети още

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...