Новини

Стартира обучение на ученици за бизнес стратегии към Столична община

За втора поредна година младежко сдружение ще обучава напълно безплатно млади хора в тънкостите за изготвяне на бизнес стратегии. Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“/АМОР/ стартира проект „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ – методи за развитие на бизнес идея и нейната реализация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Триадица“ и район „Лозенец“, СО.

прочети още

Район „Лозенец“ е партньор в одобрен Проект финансиран по Програма „Европа“ на Столична община

Днес, Фондация „Формат СФФ“ подписа договор за реализацията на Проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и обекти, разположени на територията на район „Лозенец“, която да спомогне за приобщаване на тези обекти към обществения живот на столицата“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, по Програма „Европа“ и се осъществява в партньорство с район „Лозенец“.

прочети още

СТАРТИРА ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2017 Г.

Програмата има за цел активното гражданско участие в изпълнение на проекти за  подобряне и облагородяване на пространства от зелената система на територията на Столична община. Програмата подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи общинска собственост като предоставя безвъзмежно на регистрирани етажни собствености, неправителствени организации и читалища на дървесна и храстова растителност, цветя, паркова мебел, материали и инструменти за ремонт и поддържане на облагородените пространства.

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...