Местна комисия

Инициатива „ Да подадем ръка на нашите деца ” на МКБППМН, район „Лозенец ” – СО

„Да подадем ръка на нашите деца“ е нов вид инициатива на район „Лозенец“ , чиято цел е да подпомогне и насочи родителите, преди появата или евентуално задълбочаване на проблемни ситуации или поведение. Тя е продължение на модула „“Училище за родители“ , който Местната комисия за БППМН реализира в детските градини на територията на район „Лозенец “ .

прочети още

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

1. Какво означава МКБППМН ?
В структурата на всяка една районна администрация, съществува, т.н – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

прочети още

РЕГЛАМЕНТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН

На МКБППМН дейността е регламентирана съгласно чл. 6 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) като в неговата ал. 2 е определен броя на състава на комисията със заповед на кмета на район „Лозенец”, СО.

прочети още

Подаване на сигнал

Поради необходимостта от прилагане на новите изисквания за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), които влизат в сила от 25 май 2018, формата на подаване на сигнали и предложения до район „Лозенец“ временно няма да е активна.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...