Местна комисия

Инициативи на Месната комисия 2016-2017 г.

През Новата учебна 2016 – 2017 година стартират нови инициативи на консултативния кабинет към район „Лозенец”, помощен орган на МКБППМН. Въз основа на направените проучвания на ниво емоционални, когнитивни и поведенчески потребности, екипът от психолози към МКБППМН „ Лозенец „, стигнаха до извод за необходимостта от т.н първична превенция. В годишния план са включени основни целеви групи ученици от първи и от осми клас, както и техните родители, като основни партньори. Подборът на възрастовите групи не е случаен. Психолозите от екипът, считат, че това са едни от значимите периоди на преход на адаптация от една социална среда, училищна среда към друга. Този преход изисква адаптация към нови изисквания в рамкита на училищната общност за учениците от първи клас. Период на преход от предучилищна група към училищна. Въвеждане и адаптация на ученици, преминали изпити след седми клас към новите изисквания на училища с по – тясна специализация и професионално профилиране.
прочети още

ГРАФИК УЧИЛИЩА – ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ По инициативата „Да подадем ръка на нашите деца” на СО, район „Лозенец” м. април

„Успешни модели за работа по превенция на рискови поведения и интервенции, насочени към справяне с тях” – с родители:

прочети още

ГРАФИК УЧИЛИЩА – ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕВРУАРИ – МАРТ 2016

По инициативата „Да подадем ръка на нашите деца” на СО, район „Лозенец”
„Успешни модели за работа по превенция на рискови поведения и интервенции, насочени към справяне с тях” – с родители:

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...