Местна комисия

График за посещения на психолозите на МКБППМН при район „ Лозенец „

СГСАГ – 28.03.2017г. 18.30 ч. – Среща с родители по тема: „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

НПМГ – 28.03.2017г. 18.30 ч.- Среща с родители по тема: „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

прочети още

Срещи с родители

График училища 

21СОУ
Тема № 1, родители, 1 клас,
18.00 ч. – 16.11.2016 г.

 Тема № 2, родители 1 клас18.00 ч. – 07.12.2016 г.

прочети още

Съвети към родителите за основни фактори на подкрепа, които биха помогнали на детето по- лесно и успешно да се адаптира към училищната среда

1. Добрата самооценка . Основни правила за нейното изграждане:
• Поставяйте граници и правила, така детето се чувства сигурно и защитено. Не му обещавайте награди, ако то е добро и се държи прилично. Така винаги ще очаква награда.
• Забелязвайте успехите на детето си, поощрявайте го;
• Вярвайте в него и в неговите способности;

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...