Местна комисия

Срещи с родители

График училища 

21СОУ
Тема № 1, родители, 1 клас,
18.00 ч. – 16.11.2016 г.

 Тема № 2, родители 1 клас18.00 ч. – 07.12.2016 г.

прочети още

Съвети към родителите за основни фактори на подкрепа, които биха помогнали на детето по- лесно и успешно да се адаптира към училищната среда

1. Добрата самооценка . Основни правила за нейното изграждане:
• Поставяйте граници и правила, така детето се чувства сигурно и защитено. Не му обещавайте награди, ако то е добро и се държи прилично. Така винаги ще очаква награда.
• Забелязвайте успехите на детето си, поощрявайте го;
• Вярвайте в него и в неговите способности;

прочети още

Инициативи на Месната комисия 2016-2017 г.

През Новата учебна 2016 – 2017 година стартират нови инициативи на консултативния кабинет към район „Лозенец”, помощен орган на МКБППМН. Въз основа на направените проучвания на ниво емоционални, когнитивни и поведенчески потребности, екипът от психолози към МКБППМН „ Лозенец „, стигнаха до извод за необходимостта от т.н първична превенция. В годишния план са включени основни целеви групи ученици от първи и от осми клас, както и техните родители, като основни партньори. Подборът на възрастовите групи не е случаен. Психолозите от екипът, считат, че това са едни от значимите периоди на преход на адаптация от една социална среда, училищна среда към друга. Този преход изисква адаптация към нови изисквания в рамкита на училищната общност за учениците от първи клас. Период на преход от предучилищна група към училищна. Въвеждане и адаптация на ученици, преминали изпити след седми клас към новите изисквания на училища с по – тясна специализация и професионално профилиране.
прочети още

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...