Местна комисия

Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения

Във връзка с приключване на учебната 2016-2017г. екипът на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) предстои да проведе нов вид превантивна програма, т.н „Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения” .
Целта на Академията е обучение на ученици от 5 – ти клас с изявени лидерски качества.

прочети още

Нови дати за посещения на психолози от МКБППМН – „Лозенец”

21 СОУ – 24.04.2017г. от 13.40 ч. – 6 –ти клас – Евгения Цветкова – психолог

35 СОУ – 1 в – 28.03.2017 г. – психолози: Инна Маноилова, Камелия Тодорова

35 СОУ – 04.04.2017 г. от 18.00 ч. родители 1 – ви клас – психолози: Александрина Йолова, Камелия Тодорова

прочети още

ДИРЕКТНА ПРЕВЕНЦИЯ – Тема: “ Моите права, задължения и отговорности „ – 6 клас

От месец март 2017 година започва втора инициатива на МКБППМН. Тя е насочена към ученици от шести клас. Това е първата по рода си директна превенция, с практическа насоченост по посока: спазване и зачитане на училищни правила, както и на някои от основните задължения на учениците по отношение на етика и толерантност, в училище и извън него. Психолози от МКБППМН ще работят групово с ученици от 6 клас. Формулировката на темата е: „ Моите права, задължения и отговорности „.
прочети още

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...