Местна комисия

Събитие на тема „Европейските ценности и правата на детето”

На 21.02.2018 г. Столична община и район „Лозенец” организираха събитие на тема „Европейските ценности и правата на детето”, което се проведе в Информационният център на Европейския съюз в град София.

прочети още

Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения

Във връзка с приключване на учебната 2016-2017г. екипът на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) предстои да проведе нов вид превантивна програма, т.н „Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения” .
Целта на Академията е обучение на ученици от 5 – ти клас с изявени лидерски качества.

прочети още

Нови дати за посещения на психолози от МКБППМН – „Лозенец”

21 СОУ – 24.04.2017г. от 13.40 ч. – 6 –ти клас – Евгения Цветкова – психолог

35 СОУ – 1 в – 28.03.2017 г. – психолози: Инна Маноилова, Камелия Тодорова

35 СОУ – 04.04.2017 г. от 18.00 ч. родители 1 – ви клас – психолози: Александрина Йолова, Камелия Тодорова

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...