Администрация

Началник отдел „Кадастър, регулация и устройство на територията“

арх. Тодор Тодоров
Кабинет 37, тел. 02/8656734
t.todorov@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Oбщинска собственост и търговия”

Живко Милушев
Кабинет 36, тел. 866 55 67
j.milushev@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Финансово-стопански дейности”

Мадлен Коларова
Кабинет 82, тел. 963 08 63
m.kolarova@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...