Ръководство

Началник отдел „Административно, информационно, правно обслужване и човешки ресурси”

Борислав Костов
Кабинет 44, тел. 865 66 72
b.kostov@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и МКБППМН”

Рени Дренковa
Кабинет 32, тел. 963 22 84
r.drenkova@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Главен експерт ОМБП

Стефан Иванов
Кабинет 77, тел. 865 55 29
s.ivanov@lozenets-sofia.org

 

 

1234

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...