Отдели

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

За административното и информационно обслужване на гражданите в районната администрация е обособен Център за административно и информационно обслужване.
Център за административно и информационно обслужване се намира в сградата на район „Лозенец” на ет. 2.
Работно време от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.

прочети още

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.
Осъществява дейностите в сферата на цялостното финансово- счетоводно осигуряване и бюджета в частта му за район „Лозенец“, в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.
При изпълнение на своите функции, отделът взаимодейства с всички отдели и сектори на районната администрация.

телефон: 02 8669053

Началник отдел:  Мадлен Коларова

 

ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък  от 10:00 до 12:00 часа.
Осъществява своите функции в областта на строителството, експлоатацията и контрола, поддръжката на сградния общински фонд и инженерните системи в района.
Изготвя мотивирани предписания за изработване или откази за изменение на подробни устройствени планове, одобрявани от главния архитект на района, съобразно предоставените правомощия.
Издава и презаверява скици.

прочети още

12

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...