СО Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 18.08.2016 г.
<<<Договор за възлагане>>>
<<<Анекс>>>
<<<Приложения>>>

Обновено на 17.08.2016 г.

Протокол от работата на комисията

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХVІ ЗОП: Основен ремонт на съществуваща настилка на централен вход на Зоологическа градина – София.

<<<ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА>>>
<<<ОБЯВЛЕНИЕ В АОП>>>

 

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...