Разрешение за използване на място, чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;2. Документ за платена такса; обикновена – 30 дни обикновена - 50 лв./месец/кв.м. информационна площ Заявление за ФИУТ
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...