Проект за организация на паркирането с разширенитето на зоната за платено почасово паркиране на част от територията на район „Лозенец“

Обновено:
Актуалната схема за организация на паркирането и движението, с отбелязани, одобрени промени, по предложения на граждани и районната администрация можете да видите тук: <<<Схема за организация на паркирането- Октомври 2018>>>

публикувано:13.08.2018 г.
Във връзка с Решение 511, Протокол 58 на Столичен общински съвет от 26.07.2018 г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движение на Столична община, с което се променя обхвата на „зелена зона” на част от територията на район „Лозенец”, представяме на заинтересованите граждани Проектът за организация на паркирането в новите под зони (в обхвата на разширението на „зелена зона“), а именно:

Подзона 26 с обхват:

Бул. „Джеймс Баучер”, бул. „Черни връх”, ул. „Хенрих Ибсен”, ул. „Козяк” (до бул. Джеймс Баучер)

Подзона 27 с обхват:

Бул. „Джеймс Баучер”, пл. „Велчова завера”, бул. „Стоян Михайловски”, бул. „П.К. Яворов”, бул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. Плачковица (до бул. „Джеймс Баучер”)

Подзона 28 с обхват:

Бул. „Джеймс Баучер”, ул. „Плачковица”, бул. „Н. Й. Вапцаров”, Бул. „Черни връх” (до бул. „Джеймс Баучер”)

Подзона 29 с обхват:

Бул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Атанас Дуков”/ „Люба Величкова”, ул. „Сребърна”, бул. „Черни връх” (до бул. „Н. Й. Вапцаров”).

<<<Схемата на цялостната органицация на паркиране, можете да видите тук>>>

<<<Схемата на цялостната органицация на паркиране, можете да изтеглите от тук>>>

Предложения, по представените схеми, можете да изпращате на e-mail: zelenazona@lozenets-sofia.org.
Всички предложения, ще бъдат предадени своевременно за разглеждане на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението на Столична община, за оценка и корекция на схемата, при необходимост.

Повече информация относно платеното паркиране, услугата локално платено паркиране и служебен абонамент, можете да получите на сайта на Център за градска мобилност – https://www.sofiatraffic.bg/bg/common.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...