Представяне на резултатите от реализацията на Проект по програма „Европа“

На 07.10.2017 г., от 10:00 ч.,  Фондация „Формат СФФ“ и район Лозенец, в качеството им на партньор пo проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни за пространства и обекти, разположени на територията на район „Лозенец“, която да спомогне за приобщаване на тези обекти към обществения живот на столицата”, реализиран със съдействието на Програма Европа на Столична община, представиха резултатите от реализацията му.

New Picture - Copy (2)

Проектът има за цел да подпомогне взаимодействието между районната администрация, неправителствения сектор и обществеността в развитието на културно-историческите пространства на столицата и съответно, съвместно с местните общности, да разработи стратегии и проекти за приобщаването на историческите обекти към обществения живот на района и столицата.

Създаването и реализирането на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и забележителности, разположени на територията на район „Лозенец“, ще създаде условия и ще позволи достъп в реално време до културата, историята, религията и на граждани от различни социални и етнически групи и ще спомогне за тяхното включване в културните процеси на района. Ще се даде възможност за поглед и оценка на съответните обекти и пространства, което ще е една стабилна база за дискусии и изготвяне на стратегии, като по този начин се създават предпоставки за вдъхване на нов живот на обектите.

Проектът насърчава културния обмен, чрез идеи за прояви в откритото градско пространство и позволява приобщаване и вписване в съвременните културни и обществени процеси и добрите европейски практики.

Изпълнението на проекта ще спомогне за децентрализацията на културния живот от център към периферия.

На събитието присъстваха г-жа Цветомира Георгиева- координатор по Програма Европа,  г-жа Анелия Атанасова- експерт мониторинг на Програма Европа, адв. Марина Белчева – външен експерт към ПКЕППМС, Кметът на район „Лозенец” – г-н Любомир Дреков, Екипът на Проекта, журналисти, партньори на фондация „Формат СФФ“ и район Лозенец.

От своето създаване досега, „Формат СФФ“ фокусира дейностите си върху насърчаването и популяризирането на работата на български и чуждестранни творци, както и върху организирането на дейности, които развиват съвременната аудиовизуална култура, водена от основната си мисия за културно обогатяване на общността и синергия на българския социум с глобалните европейски културни процеси и политики.

 Проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни за пространства и обекти, разположени на територията на район „Лозенец“, която да спомогне за приобщаване на тези обекти към обществения живот на столицата” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от фондация „Формат СФФ“, в партньорство с район Лозенец.

SO_Europe_LOGO

 

 

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...