ОБА2.5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги на общинска собственост

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Заповед за деактуване;
3. Копие от документ за наследници/пълномощно;
4. Документ за платена такса
обикновена-30 дни; обикновена-15.00 лв.
Подаване на сигнал
Поради необходимостта от прилагане на новите изисквания за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), които влизат в сила от 25 май 2018, формата на подаване на сигнали и предложения до район „Лозенец“ временно няма да е активна.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...