Обяви на Централно военно окръжие

<<<Заповед на министъра на отбраната № ОХ-329/16.04.2018г., относно обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили>>>

<<<Заповед на началника на Централно военно окръжие № РД-253/16.04.2018г.-Създаване на организация за провеждането на конкурс>>>

<<<Заповед на министъра на отбраната № ОХ-260/27.03.2018 г., относно обявяване на вакантни длъжности в ЦВО за приемане на военна служба>>>

<<<О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 – София>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили>>>

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.

О Б Я В А за длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба

Подаване на сигнал
Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...