ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО Район „Лозенец” насрочва представяне и обществено обсъждане на „Проект за изменение на план за регулация и застрояване и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на: „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков”, съгласно Заповед РД-09-69/11.04.2016 г., както следва:


Представяне на Проекта: 12.05.2016 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в актовата зала на 35 СОУ „Добри Войников”, ул. „Добри Войников” 16.

Подаване на писменни становища по Проекта: до 27.05.2016 г.

Становищата са адресирани до Кмета на район „Лозенец” и се подават на адрес бул. „Васил Левски” 2, ет. 2.

Разглеждане на постъпилите становища и изготвяне на обобщаващ доклад: до 06.06.2016 г.

Обществено обсъждане на Проекта: 09.06.2016 г./четвъртък/ от 18:00 часа в актовата зала на 35 СОУ „Добри Войников”, ул. „Добри Войников” 16.

<<<Заповед РД-09-69/11.04.2016 г.>>>

 

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...