ОБА9.5 Издаване на разрешение за премахване и кастрене на растителност в терени, собственост на юридически и физически лица – над 5 бр.

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
до 30 дни обикновена:
над 5 бр. дървета–50,00 лв.
бърза:
над 5 бр. дървета–75,00 лв.
 Заявление
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...