Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения

Във връзка с приключване на учебната 2016-2017г. екипът на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) предстои да проведе нов вид превантивна програма, т.н „Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения” .
Целта на Академията е обучение на ученици от 5 – ти клас с изявени лидерски качества.

Обучението ще се провежда в 120 ОУ, разделено е на сутрешен и следобеден блок, от 10.00ч. до 13.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч. часа на следните дати: 19.06 до 23.06.2017г.

През тази седмицата с децата ще работят група психолози, които ще ги подкрепят по пътя на тяхното израстване като позитивни лидери и успешни млади хора. Изборът на темите е провокиран от нашата дългогодишна практика на психолози, работещи с деца и родители. Част от нашата работа включва изграждане на позитивни модели на поведение, чрез интерактивни методи на обучение, в които са включени емоционална интелигентност, креативност, себепознание, емпатия / съпреживяване / и други.

Основните теми, по които ще работим са със следната формулировка:

1. Кой съм аз?

– Темата включва: запознаване на участниците, създаване на доверителна комуникация, въвеждане на общи правила в групата, представяне на себе си по начин, по който сами се възприемаме в света около нас.

2. Аз съм това, което правя! –

Темата включва: Представяне на правила, норми на поведение, позитивите на личността и тези на групата.

3. Мисля, следователно съществувам!

Темата включва: Индивидуалните особености на всеки ученик, красотата да бъдем различни и уникални. Спецификата на таланта и уменията за всеки. Връзката на личността в групата.

4. Обичам се, не се обичам!

Темата включва: Толерантност, комуникативни компетенции.

5. Аз и моето семейство.

Темата включва: Семейството като ценност и значимост за доверителна комуникация, подкрепа по пътя на себеоткриването и развитието на личния потенцял.

6. Аз и моите приятели.

Темата включва: Толерантност, типове комуникация, вербална и невербална агресия в групата на връстниците. Интернет комуникации и превенция.

7. Аз и моето училище/учители.

Темата включва: Толерантност, типове комуникация, вербална и невербална агресия в групата на връстниците. Създаване на ефективни модели на поведение и т.н емпатия към различните.

8. Моите социални умения.

Темата включва: Формиране на нови знания и умения, както и обратна връзка за емоционалната интелигентност, като част от силата на лидерските умения.

9. Грижи за здравето.

Темата включва: Грижа за здравето, хигиена, как да бъдем асертивни / умението да казваме „ не „ / при наличие на злоупотреби – алкохол, цигари и други.

10. Защо да спортувам, защо да съм еко?

Темата включва: Любов към себе си, грижа и спортът като част от формирането на качества и умения.

Подробна информация за подборът на учениците можете да получите в МКБППМН при район „Лозенец“ от Мирослава Мирчева на тел. 0888434201 или от ръководството на съответното училище.

 

Подаване на сигнал
Поради необходимостта от прилагане на новите изисквания за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), които влизат в сила от 25 май 2018, формата на подаване на сигнали и предложения до район „Лозенец“ временно няма да е активна.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...