ОБА3.18 Определяне на строителна линия и ниво на строеж и съставяне на Протокол образец 2 и 2а (чл.159 от ЗУТ)

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за собственост;
2. Лична карта на заявителя;
3. Заявление ;
4. Влязло в сила разрешение за строеж;
5. Договор за строителен надзор и лиценз
обикновена-14 дни; обикновена-10.00 лв. няма
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...