ОБА8.4 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Писмена молба – свободен текст
2. Лична карта
3. Документ за платена такса
обикновена – 10 дни
бърза-5 дни
експресна- 3 дни
обикновена – 1.20-1.80 лв./куб.м.
бърза – 1.80-2.70 лв./куб.м.
експресна – 2.40-3.60 лв./куб.м.
Подаване на сигнал
Поради необходимостта от прилагане на новите изисквания за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), които влизат в сила от 25 май 2018, формата на подаване на сигнали и предложения до район „Лозенец“ временно няма да е активна.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...