Издаване на заверени копия от актове за общинска собственост и други документи от архива на отдел „Общинска собственост и търговия“

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от документ за наследници/пълномощно;
4. Документ за платена такса
обикновена-14 дни; обикновена-10.00 лв.
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...