Изготвяне на становище, служебна бележка или друг документ по искане на физически или юридически лица

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за собственост;
2. Лична карта на заявителя;
3. Писмена молба;
14 дни 30.00 лева няма
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...