Горещ телефон

0700 20 555

Това е новата услуга, която район „Лозенец“ предлага на жителите на района. На нашият „горещ телефон“ за неспешни повиквания, можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

На същия номер можете да получите информация за извършваните от район „Лозенец” административни услуги.

Район „Лозенец“ ви напомня, че анонимни сигнали не се приемат.

С цел осигуряване на по-качествено обслужване ви уведомяваме, че разговорите се записват.

 

Подаване на сигнал

Поради необходимостта от прилагане на новите изисквания за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), които влизат в сила от 25 май 2018, формата на подаване на сигнали и предложения до район „Лозенец“ временно няма да е активна.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...